(2 แพ็ค) ถุงเก็บมูลสัตว์ / มูลสุนัข / มูลแมว / (สีดำ)

800.00 ฿ 318.40 ฿

  • จำนวน 2 แพ็ค (1 แพ็ค มีถุง 80 ใบ)
  • ใช้เก็บมูลสัตว์ เช่น สุนัข แมว และอื่นๆ
  • ง่ายและสะดวกในการพกพา 
  • ทำจากพลาสติก คุณภาพดี ไม่ขาดง่าย